DDI

Yeteneği Yönetin

Yetenek Yönetimi Süreç Tasarımı

Yetenek Yönetimi Süreç Tasarımı

İçinde bulunduğumuzun milenyumda neredeyse her yönetici aynı ürkütücü ikilemle karşı karşıya kalıyor. Liderlik yeteneğine yönelik talep, arzı aşıyor.

Önemli liderlik pozisyonları için gereken niteliklere sahip insan sayısının azlığı, bugün yöneticilerin karşılaştığı en büyük zorlukların başında geliyor. McKinsey & Company tarafından 77 şirket ile gerçekleştirilen bir çalışmaya göre, yöneticilerin dörtte üçü, şirketlerinin zaman zaman liderlik bakımından ihtiyaç duydukları yeteneklerin eksikliğini yaşadığını veya "kronik olarak yetenek sıkıntısı çektiğini” dile getiriyor.

Sizin şirketiniz de böyle bir zorlukla karşı karşıya kaldığında aşağıdaki üç seçenekten birine yönelebilir:

 • Hiçbir şey yapmamak
 • Dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirmek: Yetenek ihtiyacının kurum dışından karşılanması, şirketin yeni bir teknolojiden faydalanmak, yeni fikirleri hayata geçirmek veya taze bir perspektif benimsemeyi hedeflemesi gibi bazı durumlarda makul bir yöntem olabilir. Fakat yöneticilik pozisyonu için kurum dışına yönelmek, pahalı ve çok zaman isteyen bir süreçtir.
 • Dışarıdan getirilen üst düzey bir liderin başlangıç maaşı, kurum içinden terfi ettirilen kişinin maaşından neredeyse her zaman daha yüksek olacaktır. Bu aynı zamanda son derece riskli bir tercihtir. Üst düzey bir pozisyon için doğru kişinin seçilememesi, kurum için son derece yıkıcı sonuçları da beraberinde getirebilir.
 • Manchester Consulting tarafından gerçekleştirilen bir çalışma, her on liderden dördünün görevlerinde ilk 18 ay içinde başarısız olduklarını ortaya koymuştur.
 • Kendi liderini yetiştirmek: ‘Kendi liderini yetiştir’ yaklaşımı pek çok açıdan en iyi strateji olarak öne çıkıyor:

Kurumunuzun tüm düzeylerde hem uzun vadeli hem de acil liderlik ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırır. Aynı zamanda yönetimde sürekliliği de sağlar.

Kendi liderini yetiştirme stratejisi, tüm işgücünüz üzerinde de olumlu bir etki yaratır. Kişilerin terfi alması çalışanların motivasyonunu yükseltir ve olumlu bir kurum kültürünün oluşması bakımından önemli katkı sağlar.

Genel itibariyle, kurum içindeki adayın güçlü ve zayıf yönleri hakkında kurumunuzun daha net bir fikri olacak ve söz konusu kişinin performansı hakkında kurum dışındaki adaylardan daha fazla ve çok daha doğru veriye sahip olacak. Bu sayede, elinizdeki bilgilere dayanarak çok daha doğru seçimler yapabileceksiniz.

Kendi liderlerinizi yetiştirmek için ihtiyaç duyacağınız stratejik desteği size DDI sunuyor:

 • Yetenek Yönetimi Sistemi Tasarımı
 • Hızlandırma Merkezleri Yoluyla Liderlik Havuzunun Belirlenmesi
 • Web Tabanlı Yetenek Yönetim Sistemi

Yedekleme Yönetim Sistemi Tasarımı

Yedekleme Yönetimi Sistemi Tasarımı, yüksek potansiyele sahip yetenekli kişileri tespit etmek, değerlendirmek, üst düzey liderlik rollerine geçişlerini hızlandırmak ve bu görevler için hazır olma düzeylerini yükseltmek için oluşturulması gereken süreçler konusunda uygulamalı rehberlik sağlar. Yedekleme Yönetimi Sistemi Tasarımının kurumlara aşağıdaki konularda katkı sağladığı kanıtlanmıştır:

 • Farklı düzeylerde liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi için nüans ve kaynakların belirlenmesi.
 • Yedekleme yönetimi konusunda kuruma özel zorlukları gidermek için etkili çözümler geliştirilmesi.
 • En iyi uygulamaların hızla hayata geçirilmesi ve yaygın karşılaşılan tehlikelerden kaçınılması.

Yedekleme Yönetimi Sistemi Tasarımı şunları kapsar:

 • Yedekleme yönetimi kavramları, araçları ve en iyi uygulamaları konusunda eğitimler.
 • Mevcut sistemdeki güçlü ve zayıf yönleri ölçmeye yönelik ihtiyaç analizleri. 
 • Sürdürülebilir ve etkili bir süreç için uygulama adımlarını önceliklendirmek üzere planlama oturumları.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dönüştürücü İK Çalıştayı

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

DDI Dönüştürücü İK Çalıştayı

Kurumunuzdaki Liderleri Değerlendirmeye Başlayın

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Liderlik Potansiyeli Envanteri

Yetenek İhtiyaç Projeksiyonu

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Yetenek İhtiyaç Projeksiyonu

HIZLI BİLGİ FORMU
ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN
LÜTFEN BİZİMLE TEMASA GEÇİN. X