Hedefe Yönelik Seçim®
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

Hedefe Yönelik Seçim ® Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi

23-04-2021 — Hedefe Yönelik Seçim ® Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi 18 – 19 Kasım 2021 tarihlerinde Sanal Sınıf Uygulaması "Zoom" kullanılarak gerçekleştirilecek.

Hedefe Yönelik Seçim  ® Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri  Eğitimi başarılı işe alım ve terfi için önemli olan üç sürece odaklanmıştır: Başarı profilini tanımlayarak doğru seçim kriterlerinin belirlenmesi; aday ile ilgili önemli bilgilerin toplanması; toplanan bilginin değerlendirilmesi ve doğru bir işe alım kararının verilmesi.

Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi için tüm katılımcılar teorik bilgileri edindikten ve pozitif modelleri gördükten sonra eğitimin ikinci gününde gerçek adaylarla mülakatlar yaparlar. Böylece yeni edindikleri becerileri güvenli bir ortamda ilk defa uygulama şansını elde etmekte ayrıca sergiledikleri becerileri ile ilgili katılımcılardan ve eğitmenden geri bildirim almaktadırlar.


İçerik:


  • Doğru Kriterlerin Belirlenmesi: Başarılı seçim kararları doğru seçim kriterlerinin kullanılmasına bağlıdır. Hedefe Yönelik Seçim’in ilk adımı  başarı profilini dikkate alarak yetkinliklerin belirlenmesidir. Bu  çalışma bir işi oluşturan aktivitelerin ve bu aktiviteleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan becerilerin/yetkinliklerin belirlenmesini içerir.

  • Adayla İlgili Bilgilerin Toplanması: Başarılı bir işe alım sürecinin ikinci bölümü her bir aday için etkin bir şekilde durum/görev, eylem ve sonuç ilişkilerini içeren davranışsal bilgiler toplamaya dayanır. Hedefe Yönelik Seçim bunu, her bir yetkinlik için çeşitli soruların bulunduğu işe özel mülakat formlarının kullanıldığı mülakatlar ve görüşmecinin adayın işle ilgili becerilerinin dışında işi yapma isteğini de değerlendirebileceği motivasyonel profil değerlendirmesi ile gerçekleştirir.

  • Adaydan Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi: Hedefe Yönelik Seçim sürecinin son kısmı, detaylı, tam bir analiz ve bütün görüşmeciler tarafından toplanan aday bilgilerinin birleştirilmesini içerir. Bir aday hakkında bilgi paylaşmadan önce görüşmeciler her hedef yetkinliği bireysel olarak değerlendirirler. Daha sonra bütün görüşmeciler sistematik bir süreç içerisinde davranışsal verileri paylaşmak ve bütünleştirmek için toplanırlar. Bu organize edilmiş süreç sayesinde aynı aday ile görüşmeye katılanların tümü verimli bir şekilde davranışsal bilgi paylaşımına ve kararın alınmasına katkıda bulunur.


Hedef Kitle: Aday başvurularını değerlendiren ve mülakat yapan bütün çalışanlar/yöneticiler. 
Tarih:    18 - 19 Kasım 2021
Süre:
Sanal Sınıf ortamında iki tam gün.
Yer: 
Zoom Uygulaması
Katılımcı: 
12 Kişi 
İletişim: 
Gülderen Aktaş
E-posta: 
ts@taurusgroup.org
Tel: 
0212 299 98 88

HIZLI BİLGİ FORMU
ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN
LÜTFEN BİZİMLE TEMASA GEÇİN. X