Knolskape

Bugüne Liderlik Etmek

Bugüne Liderlik Etmek

Bugüne Liderlik Etmek

Ekip yönetiminde bulunmayan kişiler için temel yetkinliklerden; kendilerini, ekiplerini ve işlerini başarıya yönlendirmesi gereken yeni ve orta düzey yöneticiler için yönetsel yetkinliklere, orta ve üst düzey liderler için stratejik ve vizyoner yetkinlikleri kapsayan bu eğitimler 3 temel temaya ve yetkinliklere sahiptir.

Eğitimlerimizi Keşfedin

Kendine Liderlik Etmek:

Bu seri, bir liderin temel liderlik yetkinliklerini oluşturmaya odaklanır.

Takımına Liderlik Etmek:

Bu seri, liderlerin yüksek performanslı ekipleri ve buna bağlı olarak organizasyonu stratejik başarıya yönlendirmek için gereken temel yetkinlikleri geliştirmeye odaklanmasına yardımcı olacaktır.

İşine Liderlik Etmek:

Bu seri, değişim yaratan ve üstel düşünen işin liderlerinin ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri geliştirmeye odaklanır.


KNOLSKAPE broşürlerini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ürün Listesi  Aktivlearn Passport

Kendine Liderlik Etme

 • Yetkisiz Liderlik için Etkileme:

  1. Yetkisiz liderliğin önemini ve karmaşıklığını anlamak.
  2. Yetkisiz liderlik etmenin güçlü bir yolu olarak etkilemeyi kullanmak.
  3. Başkalarını etkilemek için çeşitli araçlardan ve dinamiklerden yararlanmak.
  4. Simülasyon ortamında öğrenme, uygulama ve eylemleri analiz etmek.

 • Daha İyi Karar Vermek İçin Eleştirel Düşünme:

  1. İş ortamında eleştirel düşünmenin zorluklarını ve önemini ortaya çıkarmak.
  2. Etkili Karar Vermek İçin Eleştirel Düşünme’nin önemli unsurlarını anlamak.
  3. Kararları farkında olarak veya farkında olmadan etkileyen faktörleri kavramak.

 • Düzenlemek ve Önceliklendirmek:

  1. Görevlerde hızlı harekete geçmek ve sorunları tutarlı bir şekilde zamanında ele almak.
  2. Bağlamsal düşünerek ve fonksiyonel anlayış uygulayarak mevcut sorunu değerlendirme.
  3. Değişikliklere açık yaklaşarak konuları sınıflandırmak ve önceliklendirmek.
  4. Sorumluluğu devam ettirirken kaynakları belirlemek ve delege etmek.
  5. Görevleri zamanında yerine getirmek ve tamamlamak.
  6. Müşteri şikayetini en kısa sürede tutarlı bir şekilde çözmek.

Ekiplere Liderlik Etmek

 • Ekipleri Etkin Bir Şekilde Yönetmek:

  1. Etkili bir liderin temel niteliklerini belirlemek.
  2. Ekip üyelerinin yetkinliklerini belirlemek ve iş ihtiyaçlarıyla eşleştirmek.
  3. Farklı liderlik tarzlarını ortaya çıkarmak.
  4. Ekip üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için esnek liderlik stili sergilemek.
  5. Simülasyon ortamında öğrenme, uygulama ve eylemleri analiz etmek.

 • Koçluk Yapan Lider:

  1. Performans için Koçluğun anlamını ve önemini anlamak.
  2. Etkili bir koçluk yapmak için performanstaki eksiklikleri belirlemek.
  3. Performans eksikliklerini kapatmak için yapılandırılmış bir yaklaşım uygulamak.
  4. Performansı artırmak için koçluğun zorluklarını ve üstesinden gelmenin yollarını keşfetmek.
  5. Simülasyon ortamında öğrenme, uygulama ve eylemleri analiz etmek.

 • @İşte mutluluk:

  1. BAMBA Mutluluk Modeli’nin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğrenmek.
  2. Mutlu ve başarılı ekipler oluşturmak için gereken beş ihtiyacın farkına varmak.
  3. Ekip üyelerinin işteki mutluluklarını tespit etmek.
  4. Mutluluklarının kaynaklarını belirlemek ve üretkenliği artırmak için yaratıcı ve etkili yöntemler kullanmak.
  5. Simülasyon ortamında öğrenme, uygulama ve eylemleri analiz etme.

 • Uzaktan Ekip Yönetimi:

  1. Sanal ekip yapılarını ve hassas noktalarını tanımlamak.
  2. Sanal ekip üyelerinin yaşadığı zorlukları kavramak.
  3. Sanal ekiplerin yönetimi için sistematik bir yaklaşım oluşturmak.
  4. Sanal ekiplerin motivasyonunu, birlikteliğini ve verimliliğini geliştirmek.

İşe Liderlik Etme

 • Güven Kazanmak:

  1. Müşterilerle güven inşa etmenin önemini kavramak.
  2. Güveni etkileyen temel davranışları anlamak.
  3. Çeşitli ilişki tarzlarını anlamak.
  4. Kişilerarası dinamikleri güçlendirmek için güç haritalarını kullanmak.
  5. Simülasyon ortamında öğrenme, uygulama ve eylemleri analiz etmek.

 • İş Zekasını Geliştirmek:

  1. İş zekasını geliştirmenin önemini anlamak.
  2. Çeşitli iş unsurlarının birbirine bağlılığını anlamak ve analiz etmek.
  3. Organizasyonun finansal durumunu iyileştirmek için stratejiler geliştirmek.
  4. Farklı müşteri segmentlerinin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerini belirlemek.
  5. Rekabetçi bir pazarın dinamiklerini ve stratejilerini kavramak.
  6. Simülasyon ortamında öğrenme, uygulama ve eylemleri analiz etmek.

 • Stratejik Yönetim:

  1. Stratejik Düşünme ile Liderlik Etme.
  2. Ortak Vizyon ile Liderlik Etme.
  3. Başarılı Bir İş Yönetme Kültürü Oluşturma.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Geleceğe Liderlik Etmek

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Geleceğe Liderlik Etmek

Liderlik Krizini Deneyimsel Öğrenme Yoluyla Çözmek

DETAYLI BİLGİ
İş Alanı

Knolskape Genel Bakış

HIZLI BİLGİ FORMU
ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN
LÜTFEN BİZİMLE TEMASA GEÇİN. X