Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

 • Seçim Başarısının Arttırılması
 • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
 • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : İşe Alım : İşe Alım Eğitimi
 

Hedefe Yönelik Seçim Sistemi ve Eğitimi® (Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri Eğitimi)

DDI’ın Targeted Selection (Hedefe Yönelik Seçim) mülakat sistemi dünyada etkinliği kanıtlanmış en güçlü davranış bazlı mülakat tekniğidir.

Hedefe yönelik seçim sisteminin ilk adımı iş için gerekli olan seçim kriterinin (yetkinliklerin, yani bilgi, beceri, davranış ve motivasyonların) belirlenmesidir. İkinci adım ise adaylardan doğru davranış bazlı bilgilerin etkili bir şekilde toplanmasıdır.

Motivasyonel Uyum Hedefe Yönelik seçim isteminin oldukça önemli bir parçasıdır. Motivasyonel Uyum sayesinde katılımcıların sadece işi yapabildiklerini değil, yapmak isteyip istemedikleri de ölçülebilmektedir. İşte başarı için gereken yetkinlikleri en iyi sergileyen aday, hem işinde başarılı olmakta, hem de işinden daha fazla tatmin olmaktadır.

Hedefe Yönelik Seçim Sistemi ile gerçekleştirilen görüşmelerde, hedef pozisyonun ait olduğu İş Ailesi Yetkinlikleri için tanımlanmış olan davranış göstergeleri adayların daha önceki eğitim veya iş hayatlarında karşılaştıkları durumlar ve bu durumlarda sergiledikleri davranışlar analiz edilerek değerlendirilecektir. Böylece her bir yetkinlik, yetkinlik sözlüğünde tanımlanan davranış göstergeleri ile ilgili durum/görev (situation/task), aksiyon (action) ve sonuç (result) verilerinin toplandığı bir mülakat tekniği ile (STAR Tekniği) birden beşe kadar giden bir skalada ölçümlenecektir.

DDI’ın davranışsal mülakat tekniği olan Hedefe Yönelik Seçim sistemi ve simülasyonları işe alım süreci dışında mevcut çalışanların değerlendirilmesinde de etkin olarak kullanılan bir tekniktir.

Eğitim Hedefleri Hedefe Yönelik Seçim şirketlere;

 • Bütün anahtar pozisyonlar için gerekli olan yetkinliklerin tanımlanmasında,  
 • Daha doğru seçim kararları için mülakat becerilerinin ve görüşmecilerin kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesinde,
 • Seçim sürecinin verimliliğinin ve etkinliğinin artırılmasında yardımcı olur.

Eğitime Genel Bakış Hedefe Yönelik Seçim, seçme ve yerleştirme konusunda en yeni metotlarla, esnek ve etkin bir mülakat yapma eğitimi sunmaktadır.

Hedefe Yönelik Seçim Eğitimi başarılı işe alım ve terfi için önemli olan üç sürece odaklanmıştır: iş analizi ile doğru seçim kriterinin belirlenmesi; aday ile ilgili önemli bilgilerin toplanması; toplanan bilginin değerlendirilmesi ve doğru bir işe alım kararının verilmesi.

Eğitimin hedeflerine ulaşabilmesi için tüm katılımcılar teorik bilgileri edindikten ve pozitif modelleri gördükten sonra eğitimin ikinci gününde gerçek adaylarla mülakatlar yaparlar. Böylece yeni edindikleri becerileri güvenli bir ortamda ilk defa uygulama şansını elde etmekte ayrıca sergiledikleri becerileri ile ilgili katılımcılardan ve eğitmenlerden geri bildirim almaktadırlar.

Eğitim Akışı Doğru Kriterin Belirlenmesi: Başarılı seçim kararları doru seçim kriterlerinin kullanılmasına bağlıdır. Hedefe Yönelik Seçim’in ilk adımı iş analizi ile yetkinliklerin belirlenmesidir.

Bu analiz bir işi oluşturan aktivitelerin ve bu aktiviteleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan becerilerin / yetkinliklerin belirlenmesini içerir.

Adayla İlgili Bilgilerin Toplanması: Başarılı bir işe alım sürecinin ikinci bölümü her bir aday için etkin bir şekilde durum / görev, eylem ve sonuç ilişkilerini içeren davranışsal bilgiler toplamaya dayanır.

Hedefe Yönelik Seçim bunu, her bir yetkinlik için çeşitli soruların bulunduğu işe özel mülakat formlarının kullanıldığı mülakatlar ve görüşmecinin adayın işle ilgili becerilerinin dışında işi yapma isteğini de değerlendirebileceği motivasyonel profil değerlendirmesi ile gerçekleştirir.

Adaydan Alınan Bilgilerin Değerlendirilmesi: Hedefe Yönelik Seçim sürecinin son kısmı, detaylı, tam bir analiz ve bütün görüşmeciler tarafından toplanan aday bilgilerinin birleştirilmesini içerir. Bir aday hakkında bilgi paylaşmadan önce görüşmeciler her hedef yetkinliği bireysel olarak değerlendirirler. Daha sonra bütün görüşmeciler sistematik bir süreç içerisinde davranışsal verileri paylaşmak ve bütünleştirmek için toplanırlar.

Bu organize edilmiş süreç sayesinde aynı aday ile görüşmeye katılanların tümü verimli bir şekilde davranışsal bilgi paylaşımına ve kararın alınmasına katkıda bulunur.

Eğitim Detayları Hedef Kitle: Aday başvurularını değerlendiren ve mülakat yapan bütün çalışanlar / yöneticiler.

Eğitim Süresi: Sınıf ortamında iki tam gün.

Grup Büyüklüğü: 6 - 12 kişi.

Standart Eğitim İçeriğinin Uygulanması standart eğitim kapsamındaki alıştırmalar ve uygulamalar, DDI yetkinlikleri bazında tasarlanmış olup katılımcıların eğitim sırasında bu yetkinlikleri kullanmalarını sağlamaktadır.

Standart eğitim kapsamında ‘İdari Asistan’ profilinin yetkinlikleri işlenmekte olup, ikinci günü yapılan mülakat uygulamaları gerçek ‘İdari Asistan’ adaylarının katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Eğitim İçeriğinin Şirkete Özel Pozisyon ve Yetkinlikler Doğrultusunda Uyarlanması Şirketler talep ettiği takdirde bu eğitimin içeriğinde yapılan alıştırmalar ve uygulamalar, kendi talep ettikleri profiller için tasarlanabilmektedir.

Bu durumda, eğitim boyunca o profilin yetkinlikleri işlenmekte olup, ikinci günü yapılan mülakat uygulamaları da bu profile uygun gerçek adayların katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Belirlenen profile ilişkin şirket bünyesinde belirlenmiş olan yetkinlikler bulunmaktaysa, bu yetkinlikler DDI yetkinlikler ile eşleştirmektedir.

Yetkinlikler tanımlanmamış durumda ise o zaman TAG/DDI bir yetkinlik analizi çalışmasında bulunarak eğitim günü kullanılacak olan profili oluşturacaktır.

Metodoloji DDI eğitim modülleri beceri geliştirmek ve öğrenilen bilgilerin iş ortamında kullanılmasını sağlamak yönünde en güçlü metot olan davranış modelleme tekniği ile tasarlanmıştır.

DDI’ın davranış modellemesi tekniği aşağıdaki unsurları içermektedir:

 • Konuya Genel Bakış / Farkındalık Yaratma
 • Pozitif modelleme (video)
 • Beceri alıştırması
 • Geribildirim
 • İş ortamında uygulamalar Bu davranış modelleme tekniğini uygularken TAG/DDI, aşağıdaki tabloda özetlenmiş olan üç adımlı öğrenme süreci gerçekleşmektedir:

Öğrenme Süreci Video Modelleme Beceri Alıştırması - Örnek Olay Çalışması

 1. Hazırlık Örnek Olay: Katılımcılar örnek bir olay üzerinden giderek etkin olan ve olmayan davranışları belirlerler. Okuma ve Hazırlanma: Katılımcılar ön bilgileri çalışır ve diğer bir katılımcı ile gerçekleştireceği görüşmeye hazırlık yaparlar.
 2. Etkileşim Video Modelleme: Videoda bir kişi görüşme gerçekleştirirken katılımcılar etkin davranışları not alırlar. Beceri Alıştırması: Katılımcılar belirli bir rol üstlenerek bir görüşme gerçekleştirirler, gözlemciler kişinin görüşme boyunca söylediği ve yaptıklarını not eder.
 3. Geribildirim Video Değerlendirmesi: Katılımcılar tuttukları notlar üzerinden videoda seyrettikleri kişi hakkında geri bildirim verirler. Geribildirim: Gözlemciler notlarına bakarak görüşmeyi gerçekleştiren kişiye geribildirim verirler, daha sonra rolleri değiştirirler.

Bu adımların uygulandığı bir akış katılımcıların dikkatini odaklayacak ve uzun vadede konuların kalıcılığını ve becerilerin içselleştirilmesini sağlayacaktır.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting