Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

  • Seçim Başarısının Arttırılması
  • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
  • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Performans Yönetimi
 

Performans Yönetimi

Günümüzde organizasyonlar performans yönetimini, iş hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve tüm bireylerin yüksek performansa ulaşmalarında yardımcı olan, dinamik, kesintisiz bir süreç olarak görmek zorundadırlar.

Performans sistemi ve yükselen şirket performansı arasında çok yüksek bir korelasyon bulunmaktadır. Dolayısı ile şirket hedeflerinin kişisel hedeflerle bağdaştırılması performans yönetim sisteminin etkinliğini artırır.

İş hedeflerinin başarılı bir şekilde karşılanmasında anahtar, her çalışanın her gün gösterdiği odaklanmış ve devamlı performansıdır. Performansı doruğa çıkarmak için çalışanların performansının maksimize edilmesi ve çabalarının iş stratejileri ile yöndeş hale getirilmesi gereklidir.

TAG/DDI şirketlere, hem ölçülebilen iş sonuçlarının (iş stratejileri) hem de başarı için gerekli davranışların (kültürel stratejiler) ön plana çıkartıldığı, yetkinlik bazlı performans yönetimi sistemi kurmada yardımcı olmaktadır.

DDI’ın performans yönetim sistemi Performansı Maksimize Etmek’tir (Maximizing Performance). Bu sistemde kişiler kendi işlerinin sahibi olarak kendi performanslarını yönetmek ve takip etmekle sorumludur.

Performansın Maksimize Edilmesi sistemi üç bölümden oluşan kesintisiz bir süreçtir:

  • Planlama,
  • Takip Etme,
  • Gözden Geçirme.

Bütün seviyelerde Performansın Maksimize Edilmesi hedeflere ulaşılması için ortak bir dil oluşturur. Vizyonunuzu, değerlerinizi, ve kritik başarı faktörlerinizi kullanılması kolay ve verimli bir sistem içinde entegre eder.

Bu sistem ve paralelinde hem yöneticilere hem de çalışanlara verilen eğitimlerle davranışsal hedeflerin davranış göstergeleri bazında belirlenmesi, bunun takip edilmesi, gözden geçirilmesi ve sonucun değerlendirilmesi sağlanır.

TAG / DDI şirketlere performans sistemlerini kurmalarında veya varolan sistemlerinin etkinleştirilmesinde yardımcı olur.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting