Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

 • Seçim Başarısının Arttırılması
 • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
 • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Eğitim ve Gelişim : Çalışan Gelişimi
 

Çalışan Gelişimi

Çalışan Gelişimi Şirketinizde çalışan kişiler sürekli olarak artan sorumluluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu kişiler sizin şirket olarak stratejik hedeflerinize ulaşmanızda kritik bir rol oynarlar.

Tüm çalışanlar sürekli olarak becerilerini geliştirmeli ve böylece kendilerini şirketin vazgeçilmez bir parçası yaparak şirket başarısına katkıda bulunmalıdır. DDI’ın yetkinlik bazlı eğitimleri ile çalışanlarınız, ilk ve orta kademelerde yer alan yöneticileriniz kişisel ilişkiler, ekip çalışması ve iş sonuçlarına yönelik becerilerini geliştirebilirler ve yüksek performanslı bir iş gücü yaratırlar.

Çeşitli başlıklar altında toplanan DDI eğitimlerinden şirketlere değişik şekilde bir paket sunulabilmektedir:

İş Gücü Geliştirme Programlarımız:

 • Bireysel Verimlilik 
 • Değişime Uyum Sağlamak 
 • Diğerleri ile Etkin İletişim Kurmak 
 • Diğerlerini Etkilemek 
 • Kişisel Güç: İnisiyatif Almak
 • Kendi Gelişimini Sağlamak
 • Grup Verimliliği 
 • Ekip Çalışmasına Hızlı Başlangıç 
 • Toplantı Başarısına Katkıda Bulunmak 
 • Diğerlerini Desteklemek 
 • Ekip Performansını Yükseltmek
 • Grup Olarak Anlaşmaya Varmak
 • İş Sonuçlarına Ulaşmak
 • İş Süreçlerini Etkinleştirmek
 • Bireysel Verimliliği Artırmak
 • Etkin Karar Almak 
 • Gelişim İçin İş Birliği Yapmak 
 • Etkin Müşteri Hizmetleri
 • Üstün Hizmet (Service Plus)
 • Üstün Hizmet Ortamı Yaratmak

İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting