Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

 • Seçim Başarısının Arttırılması
 • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
 • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Performans Yönetimi : Web Tabanlı PY
 

Web Tabanlı Hedef ve Performans Yönetimi

Web tabanlı Toplam Hedef Yönetimi şirket çapındaki hedeflerin oluşturulması, basamaklandırılması, kontrol edilmesi ve ulaşılan hedeflerin değerlendirilmesi sürecini otomatikleştirir. Bu otomatikleştirilmiş süreç sayesinde şirketin stratejik hedefleriyle çalışanların hedeflerinin nasıl ilişkilendirildiği açık ve net bir şekilde gözlemlenebilir. TAG/Lumesse, web tabanlı hedef yönetimi sistemiyle SMART hedeflerin en stratejik olandan en taktiksel olana kadar belirlenmesini ve yöneticilerin hedeflerdeki ilerlemeyi her an takip edebilmelerini sağlar.

 • Hedefler kurumda çalışanlar arasında basamaklandırılabilir.
 • SMART hedefler Akıllı Hedef Sihirbazı ile oluşturulabilir.
 • Hedefler kurumsal hiyerarşi bağlamında görüntülenebilir.
 • Hedefler hiyerarşide üste veya aşağıya doğru uyumlaştırılabilir.
 • Her hedef için birden fazla aksiyon alınabilir.

Web tabanlı Performans Yönetimi ise, performans değerlendirme sürecinin verimliliğini arttırır ve aceleyle yapılan, sıkıcı yıllık performans değerlendirmelerini, çalışanların performansını iş sonuçlarına bağlayan bir sürece dönüştürmeye yardımcı olur.

TAG/Lumesse, şirketlerin performans yönetimi süreçlerinde verimliliği arttırmalarına yardımcı olurken performansın ve potansiyelin geniş çaplı değerlendirmesinde de bir tutarlılık sağlanmasına destek olur.

Bu kapsamda TAG/Lumesse’nin web tabanlı performans yönetim sisteminde;

 • Yapılandırılabilir iş akışı seçenekleri her performans değerlendirmesine gereken özenin gösterilmesini garantiler.
 • Çalışanların hedef ve yetkinlikleri otomatik olarak kendi değerlendirme formlarına yerleştirilir.
 • Performans puanlarının hesaplanmasında kullanılan değerlendirme ölçekleri şirketlere ve çalışanlara göre yapılandırılabilir.

 


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting