Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

  • Seçim Başarısının Arttırılması
  • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
  • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Performans Yönetimi : PY Süreç Tasarımı
 

Performans Yönetimi Süreç Tasarımı

Her organizasyonun yaşamı, iş hedeflerinin başarılı bir şekilde belirlenmesi, ölçülmesi ve gerçekleştirilmesine bağlıdır. İş hedeflerinin ne olduğundan bağımsız olarak; bir organizasyon bunları gerçekleştirebilmek için çalışanlarından güç alır.

Günümüzde organizasyonlar, performans yönetimini, iş hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve tüm bireylerin yüksek performansa ulaşmalarında yardımcı olan, dinamik, kesintisiz bir süreç olarak görmek zorundadırlar.

Performans sistemi ve yükselen şirket performansı arasında çok yüksek bir korelasyon bulunmaktadır. İş hedeflerinin başarılı bir şekilde karşılanmasında anahtar, her çalışanın her gün gösterdiği odaklanmış ve devamlı performansıdır.

Performansı doruğa çıkarmak için çalışanların performansının maksimize edilmesi ve çabalarının iş stratejileri ve öncelikleri ile yöndeş hale getirilmesi gereklidir.

TAG/DDI şirketlere, hem ölçülebilen iş sonuçlarının (iş stratejileri) hem de başarı için gerekli davranışların (kültürel stratejiler) ön plana çıkartıldığı, yetkinlik bazlı performans yönetimi sistemi kurmada yardımcı olmaktadır.

Performansı Maksimize Etmek (Maximizing Performance), DDI’nın performans yönetim sistemi; tüm çalışanlara performanslarını şirketin vizyonu ve değerleri ile ilişkilendirmenin önemini göstererek şirketlerde yüksek performansa dayalı bir çalışma ortamı yaratılmasını hedeflemektedir.

Bu sistem üç bölümden oluşan kesintisiz bir süreçtir:

  • Planlama
  • Takip Etme
  • Gözden Geçirme

Bu sistem, çalışanlara kendi hedeflerini belirleyebilmeleri, performanslarını maksimize edecek yetkinlikleri tanımlayabilmeleri, gelişim planlarını oluşturabilmeleri, gelişimi ölçümleyebilmeleri, performansı değerlendirebilmeleri ve geleceği planlayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktadır.

Bu sistemin başarısı, çalışanların tüm bunları yaparken sistemin iş stratejilerini de göz önünde bulundurmalarını sağlayabilmesinden gelmektedir.

Kısaca, Performansı Maksimize Etmek, organizasyonun tüm seviyelerinde hedeflere ulaşılması için ortak bir dil oluşturur. Vizyonunuzu, değerlerinizi, ve kritik başarı faktörlerinizi kullanılması kolay ve verimli bir sistem içinde entegre eder.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting