Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

 • Seçim Başarısının Arttırılması
 • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
 • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Performans Yönetimi : PY Sistem Eğitimi
 

"Performansı Maksimize Etme" Sistem Eğitimi

Bu gün şirketler zorlayıcı bir rekabet ortamında bir adım önde olabilmek için bağlılığı olan, açık görüşlü ve odağını koruyabilen bir iş gücüne ihtiyaç duymaktadır.

DDI’ın etkinliği kanıtlanmış performans yönetim sistemi olan Performansı Maksimize Etmek® eğitimi çalışanların becerilerini ve gerekli kaynakları kullanarak işlerini, gelişimlerini ve geleceklerini sahiplendikleri bir ortam yaratır. Böylece şirketinizin ihtiyacı olan yüksek performanslı bir iş gücünün oluşturulmasına yardım eder.

Bu program, hedefler ve yetkinliklerin yukarıdan başlayarak net bir şekilde belirlenmesi sayesinde şirket çapında ileriye yönelik bir ortak yön ve odağın korunmasını sağlar.

Eğitim Hedefleri Performansı Maksimize Etmek şirketlere aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Çalışan performansını şirketin vizyon, değer ve stratejik öncelikleri ile bağdaştırır.
 • Performansın yönetim sorumluluğunu çalışana verir.
 • Tüm çalışanların hedef oluşturma, başarı için yetkinlikleri belirleme, gelişim planı yapma, gelişimi ölçme, performansı değerlendirme ve geleceği planlama konularında becerilerini artırır.

Eğitime Genel Bakış Performansı Maksimize Etmek eğitimi 3 aşamayı içerir: Planlama, Performansı Sergileme ve Gözden Geçirme İki gün ya da bir gün olarak sunulan bu eğitim çeşitli yazılı ve bire bir uygulamalar, video örnekleri, vaka çalışmalarını kapsamaktadır.

Binlerce iş alanının araştırmasını içeren araçları ve kaynakları kullanarak katılımcılar:

 1. Kendileri için Ana Sorumluluk Alanları seçer,
 2. Ölçülebilen hedefler oluşturur,
 3. Sonuçlara ulaşabilmek için gereken yetkinlikleri ve temel aktiviteleri belirler,
 4. Uygun gelişim aktivitelerini seçer. Eğitim çalışanların kendi performanslarını yönetebilme becerilerini sunarken bir yandan da yöneticilere yönelik bilgiler de vermektedir. Örneğin, çalışanların planlarını oluştururken, izlerken ve değerlendirirken yöneticilerin rollerine ve sorumluluklarına yönelik ipuçları verilmektedir.

Eğitim Akışı Planlama: Katılımcılar performans yönetiminin şirketin stratejik önceliklerine ve bölüm/birim hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu öğrenirler. Katılımcılar uygulama yaparak kendi ana sorumluluklarını belirlerler, ölçülebilen hedefler yazarlar, hedeflere ulaşabilmek için yetkinlik belirlerler ve gelişim planları oluştururlar. Bu aşamayı takiben yöneticileri ile paylaşımda bulunabilmek ve anlaşmaya varmak için görüşme yaparlar.

Performansı Sergileme: Katılımcılar bu aşamada hedeflerini gerçekleştirmek veya ötesine geçebilmek amacı ile performanslarını nasıl etkin bir şekilde izleyeceklerini öğrenirler. Eğitimdeki uygulamalarla belirli araçları kullanarak performanslarını izlerler, yöneticileri ile gözden geçirme görüşmelerine katılırlar, yetkinlikleri bazında geri bildirim talep ederler ve diğerlerinden yönlendirme/koçluk alır veya verirler.

Gözden Geçirme: Katılımcılar bu son aşamada ise son gözden geçirme toplantısının nasıl yönetileceğini ve ileriye yönelik gelişimin nasıl planlanacağını öğrenirler. Yöneticileri ile görüşmelerinin verimli geçmesi için performansı ile ilgili bilgi toplamanın, bu bilgileri değerlendirmenin, performansı ölçmenin ve görüşmeyi yönetmenin sorumluluğunu alırlar.

Eğitim Detayları

 • Hedef Kitle: Tüm çalışanlar
 • Eğitim süresi: 2 Gün ya da 1 Gün
 • Katılımcı Sayısı: En fazla 12 kişi Eğitimin Avantajları
 • Yöneticilerin sadece bir performans planı üzerinde çalışmalarını sağlar: Kendi kişisel planları
 • Mevcut İK sistemlerine etkin bir şekilde entegre edilir.
 • Kanıtlanmış, yasal bir zemini olan bir performans yönetim metodolojisi sunar.
 • Olduğu gibi kullanılabilir veya şirketin ihtiyaçlarına, terimlerine, iş stratejilerine uygun olarak değiştirilebilir.
 • Tüm kademelerdeki çalışanlar için uygun rol modellerini içeren, kanıtlanmış bir öğrenme metodu kullanılır.
 • Şirketlerin yetkinlikleri performans yönetimine ve diğer İK sistemlerine entegre etmesini sağlar.
 • Etkin bir performans yönetim sistemi için yöneticilerin süregelen bir iletişim ve değerlendirme stratejisi yaratmasına yardımcı olur.

İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting