Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

  • Seçim Başarısının Arttırılması
  • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
  • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Değerlendirme
 

Değerlendirme/Gelişim Merkezi

Değerlendirme/Gelişim Merkezi, belirli bir pozisyonda başarılı olmak için gerekli olan ve iş analizi sonucu belirlenmiş yetkinlikleri değerlendirmek için kullanılan birbirleri ile ilişkili simülasyonlar, yazılı çalışmalar, mülakatlar, 360° değerlendirmeler ve benzer ölçümlerden oluşan bir settir.

Katılımcıların mevcuttaki veya gelecekteki iş performansına ışık tutar, aynı zamanda hedef bir profilde başarılı olabilme potansiyelinin değerlendirilmesinde önemli veriler sağlar.

Değerlendirme/Gelişim Merkezi projesi aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

  • Kritik Yetkinliklerin Belirlenmesi

Değerlendirme/ Gelişim Merkezi projelerinin ilk aşaması değerlendirilecek kritik yetkinliklerin belirlenmesidir. Katılımcının değerlendirileceği kritik yetkinlikler belirlenir ve daha sonra DDI’nın metodolojisi kullanılarak anahtar davranış göstergeleri bazında eşleştirilir. Bu çalışma sayesinde tüm yetkinlikler davranış bazlı değerlendirme yapılabilecek şekilde anahtar davranış göstergeleri bazında detaylı bir şekilde tanımlanır.

  • Değerlendirme/Gelişim Merkezi Araçlarının Seçilmesi ve Uygulanması

Bir sonraki aşamada anahtar davranış göstergeleri bazında tanımlanan yetkinlikleri değerlendirecek değerlendirme ve gelişim merkezi araçları belirlenir ve uygulanır. Katılımcılar, iş yaşamlarında günlük hayatta karşılaştıkları durumlara benzeyen çeşitli uygulama ve simülasyonlara katılırlar. Bu uygulama ve simülasyonlarda katılımcıların mevcut işlerinde ya da hedef pozisyonda önemli olan, karar verme, planlama, takım çalışması, müşteri odaklılık, vb. beceri alanları ölçülmektedir.

  • Değerlendirme ve Raporlama

Değerlendirme/Gelişim Merkezi sırasında katılımcıların yaklaşım ve davranışları ses kayıt cihazına kaydedilir, ardından TAG/DDI sertifikalı değerlendirme uzmanları tarafından değerlendirilir ve raporlanır. Değerlendirme/ Gelişim Merkezi simülasyonlarında her simülasyon için farklı bir TAG/DDI danışmanı atanır. Birden fazla değerlendirici kullanılması sayesinde istenmeden oluşan önyargılar elenir, daha adil ve objektif değerlendirme için gözlemlenen davranış ile ilgili farklı bakış açıları elde edilir.

  • Geribildirim

Değerlendirme/Gelişim Merkezi sürecinin sonunda TAG / DDI danışmanları tarafından tüm katılımcılar için güçlü yönleri ve gelişime açık alanlarının açıklandığı bireysel raporlar hazırlanır ve her bir katılımcı ile birebir geribildirim görüşmeleri gerçekleştirilir.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting