Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

  • Seçim Başarısının Arttırılması
  • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
  • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : İşe Alım : İA Süreç Tasarımı
 

İşe Alım Süreç Tasarımı

DDI’ın 35 yılı aşkın araştırma ve tecrübelerine dayalı olarak tasarladığı, Seçim Başarısı’nın artırılmasına yönelik sistemi, dünya çapında günde ortalama 8.000 kişinin işe alımında kullanılmaktadır.

Organizasyonlar sıklıkla “insan”ı odağında tutan kritik iş sonuçlarına yönelik kararlar alırlar. Bu kararlar çoğunlukla mevcut yeteneklerin daha da geliştirilmesi, işgücü kapasitesinin hızla artırılması, yüksek potansiyelli adayların belirlenmesi ve organizasyonun stratejik doğrultusunun desteklenmesi gibi konuları kapsayabilir.

DDI’ın, seçim başarısının artırılmasına yönelik tasarladığı sistemi, söz konusu iş sonuçlarını destekleyici bir yaklaşıma sahiptir.

Bunu yaparken odak ana hatlarıyla üç aktivite üzerindedir:

1. İhtiyacın Belirlenmesi söz konusu pozisyonun gereklilikleri ve iş stratejileri ile bağlantısı ne kadar iyi tanımlanırsa, doğru işe doğru insanı seçme sürecindeki risk oranı o kadar düşük olur. Bu yaklaşımdan hareketle DDI performansın belirleyicisi olarak dört faktörün altını çizmektedir:

  • Kişinin ne yapabileceği (yetkinlikler)
  • Kişinin ne bildiği (bilgi ve beceriler)
  • Kişinin bugüne kadar ne yaptığı (tecrübeler)
  • Kişinin istek ve eğilimleri (motivasyonlar)

2. Sistemin Tasarlanması gelecek performansın en iyi belirleyicisinin, geçmiş performans verileri olduğu, DDI araştırmalarıyla da kanıtlanmış bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, birden fazla veri toplama aracını standardize ederek, kişilerin geçmiş tecrübelerine dair toplayacağınız veriler doğruya en yakın kararları vermenize yardımcı olacaktır.

Bu anlamda DDI’ın önerdiği araçlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Davranış Bazlı Mülakatlar
  • Simülasyon Çalışmaları
  • 360° Değerlendirme Araçları v.b.

3. Bilginin Değerlendirilmesi etkin veri analizi, işe alım ve terfi kararlarının daha etkili ve hızlı olmasını sağlayacaktır. Toplanan verilerin, iş ihtiyaçları ile ne kadar örtüştüğü, doğru kişilerin seçimini mümkün kılmanın yanı sıra, seçilen profillerin görece güçlü ve gelişime açık alanlarını en baştan ortaya koyarak, gelişim sürecini hızlandırıcı yönde de katkı sağlar.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting