Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

  • Seçim Başarısının Arttırılması
  • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
  • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Yetkinlik Profilleme : İş Analizi
 

İş Analizi

Tipik bir organizasyonda verimsizliğin ana sebeplerinden bir tanesi, şirket stratejilerinin iş gücü gereksinimleri ile örtüşmemesidir.

Şirketlerin yetkinlik bazlı bir organizasyon kurabilmeleri ve etkinliklerini koruyabilmeleri için TAG / DDI şirketlere vizyon, misyon, stratejiler ve değerler doğrultusunda doğru bilgi, beceri, davranış ve motivasyonlara sahip kişileri doğru işlerde konumlandırmalarında yardımcı olur. Bunu gerçekleştirmek için ilk adımda şirketin vizyonunu destekleyen ve şirketin tüm çalışanlarının sahip olması gereken temel yetkinlikleri belirlemekle işe başlanır.

İkinci aşamada ise, iş aileleri ve pozisyon / görev bazında başarı faktörleri ile uyumlu olarak yetkinlikleri ortaya çıkartır. Ardından yaratılan bu sistem, İnsan Kaynakları sistemlerinin her parçasına entegre etmelidir.

TAG / DDI organizasyonlara; yürütülen iş analizi sonunda esnek ve etkili bir yetkinlik sözlüğü oluşturmak konusunda yardımcı olmaktadır. Temel yetkinliklerin belirlenmesinde şirketin vizyonunu belirleyen yöneticiler (Genel Müdür, Direktörler vb.) ile birebir mülakatlar yapılmakta ve anketler kullanılmaktadır. Benzer bir şekilde iş ailesi veya pozisyon / görev yetkinliklerinin belirlemesinde seçilen çalışanlar ile birebir mülakatlar, grup görüşmeleri ve anket metotları uygulanmaktadır.

Organizasyonunuzu başarıya götürecek yetkinliklerin belirlenmesinde TAG / DDI olarak iş analizi yazılımımız olan Başarı Kriterlerini Belirleme (Identifying Criteria for Success®– ICS) programını öneririz.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting