Rekabet Üstünlüğünü Çalışanlarınızla Yakalayın!

  • Seçim Başarısının Arttırılması
  • Sıra Dışı Liderler Geliştirme
  • Üst Düzey Yöneticilik      Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
Anasayfa : İK Yönetimi : Kariyer Yönetimi : KY Süreç Tasarımı
 

Kariyer Yönetimi Süreç Tasarımı

DDI’ın geliştirmiş olduğu “Yetenek Yönetimi” süreci, geleneksel yöntem olan spesifik bir üst yönetim pozisyonu için seçilmiş bir-iki adayı hedeflemek yerine, üst düzey yönetim pozisyonları için yüksek potansiyelli bir grup adayın geliştirilmesini içermektedir.

Bu grubun gelişimi, tanımlanan başarı profiline ulaşabilmek için, değişik pozisyonlarda ve projelerde görevlendirme, eğitimler, yönetsel koçluk gibi araçlarla hızlandırılmaktadır.

Havuz üyelerinin her biri kendileri için atanmış rehberlere/mentorlara sahiptirler. Üyeler, diğer çalışanlara göre daha yoğun ve fazla sayıda eğitim alırlar, gelişimlerini sağlayan deneyimlerden daha fazla geçerler, daha sık geribildirim ve yönlendirme/koçluk alırlar. Havuz üyelerinin gelişimi, bir üst pozisyona hazır olup olmadıkları gibi konular İnsan Kaynakları Yönetimi ve Üst Yönetim tarafından aktif bir şekilde takip edilir.

DDI sürecinin aşamalarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

1. Yüksek performanslı kişilerin belirlenmesi&aday gösterilmesi :

Aday belirleme aşamasında kriterlerin oluşturulması, şirket bazında aday gösterme ve seçme sürecinin standardizasyonu, kişi sayısının belirlenmesi, iletişim stratejisinin oluşturulması veya gözden geçirilmesi konularında 30 yılı aşkın liderlik gelişimi ve yetenek yönetimi tecrübemiz ile organizasyonlara destek veriyoruz.

2. Adayların gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi :

Bu aşamada, her bir havuz için başarı profilleme çalışması yapılırken, çalışanların kademelerine göre, işlerinde başarılı olmaları için gerekli olan özellikler dört ana başlık altında (organizasyonel bilgi, kritik iş deneyimleri, yetkinlikler ve başarıya ket vuran kişilik özellikleri) tanımlanmaktadır. Profil için bu başlıkların altında belirlenecek kriterlerin oluşturulmasında TAG/DDI, deneyimi ve uzmanlığı ile süreci en etkin şekilde gerçekleştirecektir.

3. Gelişim planlarının aday bazında uygulamaya geçirilmesi :

Bu aşamada, gelişim ihtiyaçları belirlenen adaylar için gelişim planları oluşturulmakta ve uygulamaya alınmaktadır. TAG/DDI Liderlik ve İşgücü Gelişimini hedefleyen 100’e yakın eğitim modülü ile şirketlerin kişilere eğitim ve geliştirme (Link) amaçlı yaptıkları yatırımın geri dönmesine yardımcı olmaktadır.

4. Gelişimin gerçekleşmesinin sağlanması ve dokümante edilmesi:

Havuz üyeleri eğitimler ve yönetimsel koçluk sayesinde ihtiyaç duyulan davranışları geliştirir, edindikleri davranışı ve/veya bilgiyi görevlerinde veya kısa süreli iş deneyimlerinde uygularlar. Ayrıca her havuz üyesi bir kariyer gelişim portföyü oluşturmaya başlar ve yöneticisi ve rehberi ile bir araya gelerek gelişimini gözden geçirip yeni gelişim hedefleri saptar.

5. İlerlemenin gözden geçirilmesi ve yeni görevlerin belirlenmesi:

Yönetici Kaynak Planlama Komitesi havuz üyelerinin gelişimlerini kontrol eder ve yeni/bir sonraki görevler hakkında karar verir. Bu aşamada ayrıca hızlandırılmış Gelişim Havuzlarının etkinliği ölçülür ve sistem geliştirilir.


İLGİLİ LİNKLER
DOWNLOAD
Anasayfa | Kariyer | İletişim Arama  
 
© Copyright 2007 Taurus Group Consulting